Subsidie ontvangen voor herbestemming P.L. Bergansiuskazerne

Subsidie ontvangen voor herbestemming P.L. Bergansiuskazerne 18 november 2019 -

Verschillende historische gebouwen van de provincie Gelderland hebben een financiële bijdrage gekregen voor restauratie en herbestemming, waaronder ons project de P.L. Berganisuskazerne in Ede. De erfgoedsubsidie komt uit de regeling Functioneel Erfgoed 2019. De provincie wil met deze subsidie bijdragen aan het tot standhouden van belangrijke monumenten en het blijvend gebruik daarvan. Voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019 was enorm veel belangstelling. Door het beschikbare budget konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden. HERMON Heritage is blij met de toegekende subsidie.

De P.L. Berganisiuskazerne wordt gerestaureerd en herbestemd tot 20 appartementen en twee algemene ruimten die tevens een buurtfunctie zullen vervullen. Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina P.L. Bergansiuskazerne.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.