Mogelijkheden voor overheid

HERMON Heritage is graag uw gesprekspartner bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken rond (dreigend) leegstaand (rijks-)monumentaal erfgoed. Hierbij kunnen wij onze jarenlange deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling en ons uitgebreide netwerk inzetten – zowel ten aanzien van de markt en mogelijke gebruikers, als ten aanzien van kapitaalvoorziening – om bijzondere en betekenisvolle gebouwen een nieuwe toekomstbestendige invulling te geven.

Leegstaand monumentaal erfgoed verdient een nieuwe, economisch gezonde toekomst

HERMON Heritage

Wij hebben een sterke voorkeur voor de rol van mede-risicodragende partij, boven die van vrijblijvend adviseur. Ons doel is om monumenten onafhankelijk te maken van structurele subsidiestromen. Een goed functionerend exploitatiemodel kan vrijwel ieder monument op eigen benen laten staan waarop voor beleggers met passie en visie maatschappelijk en economisch rendement kan worden gemaakt.

Wat kan HERMON Heritage voor u betekenen?

  • Algemene analyse/ quickscan;
  • Match tussen gebouw en gebruiker tot stand brengen;
  • Begeleiden restauratie en verbouwingstraject;
  • Beheerdersrol (tijdelijk) vervullen.

Zoekt u een nieuwe bestemming voor een monument? Dan is het goed om met HERMON Heritage contact op te nemen.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.