Aandragen herbestemming

Herbestemming van a tot z

Het herbestemmen van een monument vraagt om specifieke kennis en deskundigheid, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen en liefde voor bijzondere gebouwen. Wij zijn in dit vakgebied ervaren regisseurs en specialist in het zoeken naar oplossingen en denken vanuit mogelijkheden. Hiertoe beschikken wij over specifieke juridische, bouwtechnische en financiële expertise en kunnen wij beschikken over een vakkundig netwerk van professionals.

Met onze kennis van de markt en financiën kunnen wij een realistische toekomstperspectieven aandragen 

Als u uw monument niet wil verkopen maar wel wenst te herbestemmen

In nauw overleg met u kunnen wij voor uw monument een haalbaarheidsstudie verrichten en zo de mogelijkheden en kansen voor herbestemming in kaart brengen. Uiteraard kunnen wij in het vervolgtraject ook de herbestemming van a tot z voor u realiseren.

Wat kan HERMON Heritage voor u betekenen?

  • Algemene analyse;
  • Historisch onderzoek naar waardebepaling – zowel in stenen als betekenis;
  • Marktonderzoek;
  • Financiële analyse;
  • Match tussen gebouw en gebruiker tot stand brengen;
  • Vergunningentraject begeleiden en uitvoeren;
  • Constructieve relaties onderhouden met B&W, ambtenaren, welstandcommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
  • Begeleiden restauratie en verbouwingstraject;
  • Beheerdersrol (tijdelijk) vervullen.

Zoekt u een nieuwe bestemming voor een monument? Dan is het goed om met HERMON Heritage contact op te nemen.

Als u uw monument wel wenst te verkopen

Wanneer u uw monument wenst over te dragen aan een partij die er met zorg en integriteit mee omgaat is HERMON Heritage een betrouwbare en geschikte partner.

HERMON Heritage beschikt met haar netwerk over een aanzienlijk vermogen om monumenten aan te kopen. Voor de aankoop vinden onderzoeken plaats zoals hierboven beschreven.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.