Mogelijkheden voor eigenaren

Het herbestemmen van een monument vraagt om specifieke kennis en deskundigheid, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen en liefde voor bijzondere gebouwen. Wij zijn ervaren regisseurs en beschikken over een bijzonder groot en divers netwerk. Wij zijn specialist in het zoeken naar oplossingen en denken vanuit mogelijkheden waarbij we ingewikkelde opgaven niet uit de weg gaan.

Wij kunnen een haalbaarheidsstudie verrichten en zo de mogelijkheden en kansen van een monument in kaart brengen, maar nog liever realiseren we de herbestemming van a tot z.

Wat kan HERMON Heritage voor u betekenen?

  • Algemene analyse / quickscan
  • Historische onderzoek naar waardebepaling (zowel in stenen als betekenis);
  • Financiële analyse;
  • Marktonderzoek;
  • Match tussen gebouw en gebruiker tot stand brengen;
  • Vergunningentraject begeleiden/uitvoeren en constructieve relaties onderhouden met college en wethouders, ambtenaren, welstandcommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
  • Restauratie en verbouwingstraject begeleiden;
  • Beheerdersrol (tijdelijk) vervullen.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.