Waarom rijksmonumenten?

In een tijd waarin de maatschappelijke ontwikkelingen aan ons voorbij razen vormen monumenten ankerpunten. Ook in stedenbouwkundige zin bieden monumenten houvast. Bovendien vormen monumenten, het meest duidelijke voorbeeld van duurzaamheid.

Het zijn oude gebouwen, die steeds weer een nieuwe functie krijgen, waardevol blijven en zo eeuwen lang meegaan. Onderzoek bevestigt dat monumenten niet alleen hun waarde behouden, zelfs in economische minder goede tijden, maar dat monumenten ook de woon- en leefomgeving van mensen positief beïnvloed. Door te investeren in monumenten investeren we dus in cultuur, welzijn en economie.

Wellicht interessant voor u?

BeleggingsmogelijkhedenContact opnemen

Bezoekadres

Oudenoord 330-340
3513 EX  Utrecht

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.