Werkwijze en vakmanschap

HERMON Heritage beschikt over een hoogwaardige deskundigheid op het gebied van herbestemming van monumentale panden. Wij kunnen het complete herontwikkelingstraject als de verbouwing en onderhoud voor onze rekening nemen.

In alle facetten brengen wij een unieke expertise in bij de herbestemming van monumenten

HERMON Heritage

Wij hebben jarenlang ervaring met het in kaart brengen van de bouwtechnische mogelijkheden, het voorzien in een gezonde financiering, het doorlopen van de vergunningtrajecten en het vermarkten en beheren van monumenten.

Wij herontwikkelen, bouwen, beheren en beleggen in rijksmonumenten en streven ernaar om ons nationale erfgoed weer te laten herleven.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.