Beleggingsmogelijkheden

Investeren in cultureel erfgoed kan interessant zijn door onder meer laagrentende leningen, fiscale regelingen en stabiele waardeontwikkeling. Beleggen in monumenten levert naast financieel en fiscaal rendement, ook maatschappelijk rendement op; het draagt bij aan behoud van het erfgoed en heeft een positief effect op de omgeving.

Als particulier kunt u via een Commanditaire Vennootschap (CV) deelnemen in de herbestemming van een rijksmonument en naar rato van uw participatie de restauratie- en onderhoudskosten opvoeren bij uw belastingaangifte. Uw investering wordt dus beloond met een aantrekkelijke fiscale aftrekpost.

Bij onze eigen herbestemmingen gaan wij uit van een rendementsverwachting van 5%. Door optimalisatie en hefboomeffecten kan het rendement substantieel oplopen

HERMON Heritage

Om te voorkomen dat u als belegger door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt en daarmee de onderhoudskosten automatisch in box 1 vallen, kan een fiscale ruling worden verkregen. Er is wel een maar: de aftrek is beperkt tot 80% van de onderhoudskosten die voor rekening komen van de belegger.

Participeren in een project of zelf een beleggingsportefeuille samenstellen? Graag lichten we de mogelijkheden voor u toe in een persoonlijk gesprek.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.