Doelstelling en kernwaarden

Onze visie

In een tijd waarin de maatschappelijke ontwikkelingen aan ons voorbij razen vormen mon­umen­ten ankerpunten. Ook in stedenbouwkundige zin bieden monumenten houvast. Bovendien vormen monumenten die gebruikt worden, het meest duidelijke voorbeeld van duurzaamheid.

We shape our buildings and afterwards our buildings shape us

Sir Winston Churchill (1874-1965)

Het verdwijnen van monumenten doordat ze in onbruik zijn geraakt of omdat de restauratie een onoverkomelijk zware opgave lijkt te zijn, heeft veelal van doen met een onderschatting van de mogelijkheden en een overschatting van de problemen bij herontwikkeling.

Onze kernwaarden

  • Creatief;
  • Gepassioneerd;
  • Zorgvuldig.

Wellicht interessant voor u

Over HERMON HeritageContact opnemen

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.