Stimulering Herbestemming 2016

Stimulering Herbestemming 2016 10 februari 2016 -

HERMON Heritage heeft voor een zestal projecten her­bestem­mings­subsi­die aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan. Met behulp van de subsidie wordt onderzoek gedaan naar financierings- en her­bestem­mings­moge­lijk­heden.

Door HERMON Heritage is subsidie aangevraagd voor de projecten: Pannenhofboerderij te Beegden, Landgoed Te Werve te Rijswijk, De Lindenhof te Delft, Mouterij te Schiedam en Fabrieksschoorsteen te Tegelen. Uiterlijk in maart 2016 zal de RCE de subsidietoekenningen bekend maken. Zodra onze aanvragen gehonoreerd zijn, zal HERMON Heritage direct van start gaan met de haalbaarheidsonderzoeken.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.