Start bouw Mouterij Schiedam

Start bouw Mouterij Schiedam 15 september 2017 -

Sinds eind augustus jongstleden is aannemersbedrijf Heembouw Wonen B.V. gestart met de restauratie- en verbouwwerkzaamheden voor de realisatie van 34 studio’s in de voormalige Mouterij De Goudsbloem. Inmiddels zijn de nieuwe verdiepingsvloeren aangebracht en wordt op korte termijn gestart met de werkzaamheden voor de realisatie van een nieuwe begane grondvloer. De oplevering van het project wordt medio 2018 verwacht.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.