Sint Jozefkerk (Arnhem)

De Sint Jozefkerk is onderdeel van een imposant katholiek voormalige kloostercomplex. Zowel uit- als inwendig is de kerk bewaard gebleven en is hierdoor een uitermate goed en, in de gemeente Arnhem, zeldzaam voorbeeld van kloosterbouw uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het gebouw heeft een hoge architectonische- en cultuur historische waarde. De eigenaar heeft aan HERMON Heritage gevraagd de herbestemmingsmogelijkheden van de kerk, het parochiehuis en de pastorie te onderzoeken.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.