Rolduc (Kerkrade)

Namens de vertegenwoordiger algemeen directeur van Rolduc en zaakgelastigde van de Bisschop van Roermond, en namens het samenwerkingsverband het Limburgs Erfgoed Fonds, heeft HERMON Heritage de herbestemmingsmogelijkheden van (een deel) van het Abdijcomplex Rolduc, te weten het vm. Katholieke Gymnasium en de Aula Major onderzocht. Het abdijcomplex Rolduc is een uniek monument van (inter-)nationale betekenis. Het is het grootste nog bestaande kloostercomplex in Nederland en Benelux en een zeer belangrijke ‘lieu de memoire’, een plek van meer dan 900 jaar kerkelijke geschiedenis, waar vele generaties hun geloofsovertuiging omzetten in religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten. Het complex is door UNESCO opgenomen op de lijst van 100 belangrijkste Nederlandse monumenten.

Bezoekadres

Oudenoord 330-340
3513 EX  Utrecht

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.