Huis der Boede (Koudekerke)

Rond Koudekerke zijn relatief veel buitenplaatsen te vinden, Huis der Boede is de oudste nog bestaande buitenplaats. Het eerste huis der Boede is in 1188 gebouwd, na een brand in 1745 is het huidige huis in 1752 gebouwd. Tot aan de tweede Wereldoorlog werd de buitenplaats door particulieren bewoond. In de oorlog werd het gebouw door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog werd Der Boede gebruikt als opvanghuis voor oorlogsinvalide en een verpleeghuis. Huis der Boede is ontworpen door de Antwerpse architect Johan Pieter van Baurscheit. Het huis is gebouwd in een Régance-stijl, een overgangsstijl tussen de Barok en de Rococo. HERMON Heritage heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van het Hoofdhuis en het Park.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.