Nieuwe plannen in de maak voor het Loretoklooster in Simpelveld

Nieuwe plannen in de maak voor het Loretoklooster in Simpelveld 21 augustus 2020 -

Deze week kreeg HERMON Heritage officieel de opdracht gegund door de Zusters van het Arme Kind Jezus om onderzoek te doen naar nieuwe herbestemmingsplanen voor het Loretoklooster Complex in Simpelveld. Al enige zijn de zusters op zoek naar een nieuwe bestemming voor hun prachtige klooster. Het Museum De Schat van Simpelveld is al een feit. Nu zijn ze op zoek naar een totale herbestemming voor het hele complex. Een uitdaging van formaat.

HERMON Heritage was reeds eerder betrokken bij herbestemmingsplannen voor het klooster (2014-2016). Het is bijzonder om weer opnieuw met een frisse blik naar de mogelijkheden te kijken. De onderzoeksfase duurt tot begin oktober. Dan besluit de Wereldraad van de zusters of ze de samenwerking met HERMON Heritage wil gaan omzetten naar een langdurig partnerschap. Aan de inhoud van het plan wordt nog volop gewerkt en gerekend. Belangrijk is dat het plan financieel haalbaar is én recht doet aan de sfeer die het klooster uitademt: rust en ruimte.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.