Netwerkbijeenkomst Monument in Beweging

Netwerkbijeenkomst Monument in Beweging 11 september 2017 -

Op 31 augustus jl. organiseerde de Provincie Zuid-Holland de netwerkbijeenkomst ‘Monument in beweging’ in de Caballero Fabriek in Den Haag. De bijeenkomst was speciaal voor investeerders, ontwikkelaars, financiers, uitvoerders, monumenteigenaren en overheden georganiseerd. Met als doel de aanwezigen te informeren, inspireren en met elkaar in gesprek te gaan om de kans op herbestemming van leegstaande rijksmonumenten te vergroten.

Machiel van der Plas, directeur van HERMON Heritage, was uitgenodigd om deel te nemen aan het interviewpanel op het podium. Er werd gevraagd naar de plannen van de herontwikkeling van de Gouwekerk in Gouda. Ook mocht het publiek vragen stellen aan het interviewpanel. Van der Plas kreeg de vraag: ‘Waarom er telkens zo weinig ontwikkelaars aanwezig zijn bij zulke georganiseerde bijeenkomsten?’. Van der Plas denkt dat dit komt omdat het herontwikkelen van een monument complexer is en meer tijd en energie kost, in vergelijking met een regulier project.

Alleen al het vergunningentraject is veel langer, onvoorspelbaarder en dus risico-verhogend. Dit weerhoud ontwikkelaars, denkt hij, om een monument aan te pakken. HERMON Heritage directeur Machiel van der Plas zou graag willen dat de overheid iets veranderd aan de lange vergunningsprocedure. Hij sloot zijn betoog af met: ‘Ik denk dat de meeste ontwikkelaars blijer zouden zijn met een snelle vergunningsprocedure, dan met een subsidie’.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.