Maria Boodschapkerk in Goirle aangekocht

Maria Boodschapkerk in Goirle aangekocht 7 november 2016 -

Op Maandag 7 november 2016 is de koopovereenkomst van de Maria Boodschapkerk in Goirle getekend. Daarmee is het eigendom van de kerk overgedragen van de Rooms-Katholieke Parochie De Goede Herder naar HERMON Heritage uit Zeist. De ondertekening van de koopovereenkomst, met instemming van het Bisdom, vond plaats in de kerk onder belangstelling van diverse genodigden. Projectleider Klaas Telgenhof luisterde de bijeenkomst op door een preludium en fuga van Bach op het orgel te spelen. Hoewel op het orgel niet meer alle registers opengetrokken konden worden, zal HERMON Heritage zich inzetten om binnen het project dit wel te doen, aldus Telgenhof.

De laatste kerkdienst vond plaats op 11 juli 2010 waarna de kerk officieel gesloten werd. Nadien is de kerk in gebruik genomen door Spot Theater. Na de koop verdwijnt ook Spot theater uit de kerk. Spot heeft een nieuwe locatie gevonden in het Cultureel Centrum Jan Besouw aan de Thomas van Diessenstraat 1 te Goirle.

De Maria Boodschapkerk is een Rijksmonument en is ontworpen door architect C.H. De Bever. Het ontwerp is opvallend door zijn Romaanse bouwstijl en toren met zadeldak. Dit type torendaken komt in Nederland vooral voor in het noorden van het land. De kerk is gebouwd in 1940 en ingezegend op 15 augustus 1940. Het originele ontwerp van de kerk is nooit in zijn geheel uitgevoerd, zo ontbreken een vijfde travee in het schip en de torentravee met Westtoren.

De toekomst van de kerk is lang onzeker geweest, maar nu HERMON Heritage de kerk heeft gekocht , komt daar verandering in. De kerk zal worden verbouwd tot ca. 22 koopappartementen. De kerk heeft een geringe restauratieachterstand. Binnenkort zal daarom gestart worden met de restauratie van de kerk, en wel dat gedeelte wat in takt blijft na de herbestemming.

Om de nieuwe bestemming te realiseren, zal met respect het een en ander aan de kerk worden verbouwd. Deze aanpassingen zullen in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeentelijke monumentencommissie en de gemeente Goirle tot stand komen.

Het koopcontract voor de koop van Maria Boodschapkerk te Goirle is ondertekend door v.l.n.r de heren H.G.J Bolsius (Parochie De Goede Herder), J. de Mooij (HERMON Heritage), J. Miltenburg (Parochie De Goede Herder) en M. van der Plas (HERMON Heritage).

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.