Koop voormalige Raadhuis van Tegelen

Koop voormalige Raadhuis van Tegelen 2 april 2019 -

Dinsdag 2 april jongstleden hebben HERMON Heritage en de gemeente Venlo de (voorlopige) koopovereenkomst getekend voor de verwerving van het voormalige Raadhuis en aangrenzende Stadskantoor van Tegelen (gemeente Venlo). HERMON Heritage zal het imposante gemeentelijk monument uit 1939 restaureren en herbestemmen tot horecagelegenheid en het voormalige Stadskantoor tot een woon-zorgcomplex.

Gebruikersgeschiedenis

Het voormalige Raadhuis van Tegelen is een van de mooiste gebouwen van Tegelen. De portico bestaande uit de verhoogde entree met zuilenrijen, fronton en timpaan zorgen voor een voorname uitstraling. Dit is ook niet zo gek want in het pand waren representatieve functies gesitueerd zoals de raadzaal, burgermeester- en secretariskamer. Decennialang werd in het pand gedebatteerd, werden er belangrijke beslissingen voor de toekomst van Tegelen gemaakt, werden er huwelijken voltrokken en overlijden en geboortes aangegeven. Een gebouw dat voor de inwoners van Tegelen een hoge politieke en emotionele betekenis heeft.

Door een fusie met de gemeente Venlo verloor het Raadhuis in 2001 haar functie. Van 2001 tot aan 2010 diende het gebouw als gemeentelijk stadswinkel, daarna werd het verhuurd aan Ithaka Science Center. In 2013 kwam het Raadhuis leeg te staan en in mei 2015 besloot het College van Burgemeester & Wethouders de panden vm. Raadhuis en Stadskantoor te verkopen.

Vier jaar later op 2 april 2019, heeft HERMON Heritage de koopovereenkomst getekend en kan hiermee de beoogde nieuwe eigenaar worden van het imposante monument.

Dit is goed nieuws voor Tegelen. Het Raadhuis wordt verbouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en krijgt een prachtige, nieuwe invulling. Daarmee krijgt het gebouw haar prominente plek in het Tegelse centrum weer terug.

Wethouder Sjors Peeters (Erfgoed)

Behoud en ontwikkeling

HERMON Heritage zal het kantoren gedeelte (vm. Stadskantoor) transformeren tot een modern woon-zorgcomplex. De zorgappartementen zijn bedoeld voor mensen met een 24-uurs zorgindicatie. In het monumentale voorstuk, het voormalige Raadhuis komt een horecagelegenheid. Dat wordt voor iedereen toegankelijk en moet de verbinding met het woon-zorgcomplex tot stand brengen. De monumentale ruimtes op de eerste verdieping worden behouden en zijn straks exclusief te huren voor vergaderingen, feesten en speciale momenten, zoals huwelijken, private dining, recepties en groepslunches.

Ook voor HERMON Heritage is de aankoop bijzonder. Wij zijn trots, dankbaar en enthousiast dat wij zo’n belangrijk gebouw uit de geschiedenis van Tegelen mogen herbestemmen en transformeren.

Directie HERMON Heritage

De lokale omroep Omroep Venlo was aanwezig bij de ondertekening. Bekijk hier de video van Omroep Venlo. Het item over HERMON Heritage begint bij minuut 8.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.