Duurzaamheid netwerkbijeenkomst

Duurzaamheid netwerkbijeenkomst 24 maart 2016 -

Op 22 maart jl. organiseerde HERMON Heritage haar eerste HERMON Netwerkbijeenkomst van 2016 voor al haar leden. Dit keer stond de middag in het teken van duurzaamheid en monumenten. De titel van de bijeenkomst luidde dan ook: ”De Vergroening van onze Monumenten”.

De Netwerkbijeenkomst werd geopend door Jan de Mooij en Machiel van der Plas, directeuren van HERMON Heritage. Tijdens het welkomstwoord introduceerde Machiel van der Plas de nieuwe stichting “Groen Monument” die HERMON Heritage dit jaar wil oprichten. Het doel van de stichting is monumenteigenaren te adviseren over hoe zij duurzaam geld kunnen besparen op hun monumenten. Met name grote monumentale panden zoals kloosters en kerken zijn duur in (energie)gebruik. Hoe kan dit bespaard worden en welke middelen zijn hiervoor nodig? Middels onderzoek en samenwerking met banken, instituten en universiteiten wil HERMON Heritage hier antwoord op vinden en hun kennis delen met monumenteigenaren.

Na het welkomstwoord kwamen de gastsprekers Gerard Nijboer (Ecological Q), Geert van der Aa (Architectuurstudio Breda) en Marius Meurs (directeur Groot Handelsgebouw Rotterdam) aan het woord. Tijdens de lunch werd het gezelschap ontvangen in Hotel-Theater Figi. Directeur Jos Ruijs ging in op de duurzaamheidsaanpak van dit multifunctionele complex, waar de lunch werd geserveerd op het podium van de grote Hendrik Marsmanzaal getuige de mooie groepsfoto. Alle overige sprekers gingen in op het vraagstuk: hoe kan er duurzaam bespaard worden op energiegebruik bij monumenten. Dit deden ze door onder meer te vertellen over hun ervaringen.

Na de inspirerende presentaties was er gelegenheid om met elkaar te discussiëren. De middag werd afgesloten met een aangeklede netwerkborrel in de brasserie van Slot Zeist. Wij kijken terug op een inspirerende en succesvolle middag.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.