Disclaimer & privacy

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige aandacht van HERMON Heritage aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Ook op de content van de externe links die we als service aanbieden hebben we geen invloed.

Deze website, alsmede de content is ontwikkeld door Brandom in co-creatie met HERMON Heritage en andere partijen. Sommige delen van de content zijn van derden, hiervoor is toestemming verleent. Mocht er door miscommunicatie of andere oorzaak dit niet het geval is verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen.

Privacy

Wilt u onze privacy verklaring inzien? U kunt hem hier downloaden.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.